Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 7

Acajou s. Mahagoni und Gabunholz.