Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 24

Agaven-Gesellschaft, Deutsche s. Deutsche Agaven-Gesellschaft.