Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 24

Agbedrafo s. Porto Seguro.