Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 25

Agome-Palime s. Palime.