Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 26

Akajou s. Anacardium.