Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 45

Ampas s. Maniok.