Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 49

Anago s. Joruba.