Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 64
Anufo s. Tschokossi.