Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 71

Arao s. Kusaie 1.