Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 95

Aub s. Aus.