Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 107

Auswahl der Kolonialbeamten s. Kolonialbeamte 7.