Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 113

Bafo s. Ekombe.