Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 116

Bahr Sara s. Uam.