Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 117

Baia-Kaia, Baia-Mbaka s. Baia.