Deutsches Kolonial- Lexikon(1920), Band III, S. 117

Baikaberge s. Báika.