Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 122

Balgmais s. Mais.