Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 127

Bamus s. Südsohn.