Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 153

Bdellium s. Harze.