Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 199

Bezirkspolizei s. Polizei 2.