Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 212

Biliary fever s. Piroplasmen.