Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 217

Blasenbilharzia s. Bilharziakrankheit.