Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 230

Bonte Quagga s. Zebra.