Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 232

Botanga, Ort, s. Lobai und Ubangi.