Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 238

Brasilienholz s. Farbhölzer.