Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 243

Brownsinseln s. Eniwetok.