Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 246

Buacheberg s. Kusaie 1.