Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 246

Bub s. Margaretenfluß.