Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 251

Bujangu s. Kisiba.