Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 254

Bulti s. Chromis.