Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 262

Butaueng, Pflanzungsstation a.d. Langemakbucht, Kaiser-Wilhelmsland (Deutsch-Neuguinea).