Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 266

Carbon s. Karbon.