Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 266

Cardamomen s. Kardamomen.