Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 267

Cashew s. Anacardium.