Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 273

Chlorose s. Blutkrankheiten.