Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 275

Cola s. Kolanuß.