Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 278

Copra s. Kokospalme.