Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 286

Darmbilharziose s. Bilharziakrankheit.