Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 290

Degbo s. Togosee.