Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 291

Deidodorf s. Duala 1.