Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 457

Dias - Spitze s. Dias.