Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 465

Dihydrochinin s. Chinin.