Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 474

Doveinsel s. Kwajelin.