Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 474

Drahtseilbahnen s. Seilbahnen.