Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 480

Dudemaineinsel s. Tumleo.