Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 491

Edelmetalle s. Gold, Silber, Platin.