Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 544

Eisenbahnfahrpreise s. Eisenbahntarife.