Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 560

Elisabethinsel s. Alim.