Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 561

Emetin s. Dysenterie.