Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 562

Endemie s. Seuchen und Epidemie.