Deutsches Kolonial-Lexikon (1920), Band I, S. 604

Faunupei s. Pónape.